Informatie over diabetes op school voor basisscholen

Diabetes vriendelijke school

Doe mee, maak je school diabetesvriendelijk!

Misschien heb je het voor je leerling of kind nu goed geregeld op school. Maar staat of valt alles bijvoorbeeld met de aanwezigheid van die ene leerkracht. En is het elk nieuw schooljaar maar weer afwachten wie er dan voor de klas staat. Of weet je bijvoorbeeld niet hoe de schooldirectie erover denkt of wat er in het schoolbeleid is vast gelegd over medische handelingen. Of voel je je als leerkracht er helemaal alleen voor staan. Ben jij de enige die goed voor de leerling met diabetes kan zorgen? En wat is dan de back-up voor het geval dat je bijvoorbeeld ziek bent? In al deze gevallen is het tijd om de zorg breder aan te kaarten op school.

De afgelopen jaren hebben we ouders en scholen bijgestaan in situaties waarin bijvoorbeeld er met de komst van een nieuwe directeur er ineens geen zorg meer mocht worden verleend door leerkrachten. Of dat het stichtingbestuur bij alle aangesloten scholen een nieuw protocol doorvoerde waarin geen medische handelingen meer verricht mochten worden.

De timing van dit concept 'De diabetesvriendelijke school past bij de actuele ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en zorg. Het advies van het College voor de Rechten van de Mens, uitgebracht in januari 2019, is duidelijk over de plichten van schoolbesturen om doeltreffende aanpassingen te onderzoeken. Er zal vanuit scholen bredere bereidheid zijn om hier school-breed naar te kijken en mee aan de slag te gaan.

We zijn op dit moment handvatten aan het ontwikkelen om als leerling, ouder en school met elkaar in gesprek te gaan om schoolbreed en teambreed te kijken wat er nog nodig is in de klas en in het schoolbeleid om een diabetes vriendelijke school te zijn.

Wil je mee denken en/of doen? Klik hieronder op basisschool of voortgezet onderwijs.

diabetesvriendelijke basisschool
diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs