diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs

Diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs

Wat is diabetesvriendelijke voorgezet onderwijs?

Op een diabetesvriendelijke voorgezet onderwijs school kan een leerling zich voluit ontwikkelen en voelt hij zich, samen met zijn ouders en schoolteam welkom, veilig en gedragen vanuit wederzijdse betrokkenheid, begrip, bereidheid en bekaamheid.

Wat levert diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs op?

  • de leerling kan elke dag zorgeloos naar school, zich volop en veilig ontwikkelen
  • de ouder kan zijn kind gedurende de hele schoolloopbaan zorgeloos naar school laten gaan
  • de mentor is bekwaam, voelt zich gedragen door directie, beleid en en ondersteunend personeel
  • de betreffende leerkrachten hebben kennis en begrip om een leerling met diabetes in hun klas te faciliteren
  • de schooldirectie heeft kennis van zaken, weet goede duurzame zorg te regelen en te financieren, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband.

Hoe maak je samen je school diabetesvriendelijk?

We zijn op dit moment handvatten aan het ontwikkelen om samen in gesprek te gaan om schoolbreed en teambreed te kijken wat er nog nodig is in de klas en in het schoolbeleid om een diabetesvriendelijke school te zijn.

doelgroepen olievlek.pngMet wie, voor wie en door wie?

In de figuur zie je welke partijen allemaal betrokken kunnen zijn of worden. Afhankelijk van hoe ver jij je net wil of kan uitgooien, of hoe ver het nodig is om de voorwaarden voor een diabetesvriendelijk school te realiseren.

De focus ligt in de driehoek ouders, school en leerling. Daarom heen bevinden zich een heel aantal schillen aan actoren die allemaal een rol spelen in het diabetesvriendelijk maken van een school. 

Doe je mee?

Heb je praktische tips, goede ideeën? Jeuken je handen om de weg te banen voor toekomstige leerlingen met diabetes op de school van je kind/leerling? Wil je hiermee aan de slag? Heb je hier vragen over? Laat het ons weten en stuur ons een mail: info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl, we reageren dan zo snel mogelijk.

Hoe ziet een diabetesvriendelijke voortgezet onderwijs school eruit in de praktijk uit?

Hieronder een variatie van voorbeelden van hoe een diabetesvriendelijk school eruit kan zien. En wat dit betekent voor leerling, ouder, leerkracht, mentor, conciërge of schooldirecteur.