De stichting voert heel 2018 lobby om diabeteszorg op school structureel goed te regelen

Wetenschappelijk onderzoek in Zweden heeft aangetoond dat het op jonge leeftijd diabetes krijgen invloed heeft op schoolprestaties en uiteindelijk op inkomen. Het is van belang dat diabeteszorg op school structureel goed geregeld is, zodat achterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afgelopen twee jaar is de stichting aan de slag gegaan met voorlichting en ondersteuning aan ouders, leerlingen en scholen. Ruim veertig procent van alle leerlingen met diabetes heeft inmiddels een doe-het-samen gids van ons ontvangen. Ondanks deze inspanningen heeft er geen structurele verandering plaatsgevonden in het onderwijs. Juist daar schort het nog steeds aan en daarom is het tijd voor actie. Zoals ook te lezen is in het artikel van de Stentor. Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met het wegwerken van drempels voor diabeteszorg op school. Dat betekent: meer duidelijkheid over wat ouders van school kunnen verwachten, informatie over arrangementen voor ondersteuning in de klas en praktische handvaten voor beter beleid voor kinderen met diabetes. 

Diabeteszorg is te vrijblijvend

“Goede diabeteszorg op school is te vaak afhankelijk van verschillende factoren. Zoals een enkele goedwillende leerkracht, toeval, inzet van ouders en simpelweg geluk. De inspanning vanuit school wordt gezien als een gunst en ouders voelen zich sterk afhankelijk van de goodwill van school. “ aldus Floor Kaspers, voorzitter van de stichting.

Ook na de invoering van passend onderwijs en de ondertekening van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, lijkt goede diabeteszorg op school nog steeds een vrijwillige aangelegenheid. Dat dit voor ouders de nodige stress op levert, is logisch. Uit onderzoek van Mark de Haas in 2017 waaraan 247 ouders van kinderen met diabetes meededen, blijkt school de grootste stressfactor te zijn. Dit geldt zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs. Uit een poll op Facebook op 9 juli van dit jaar waar 267 ouders op reageerden bleek nog steeds 1/3 van de ouders minder gaat werken of stopt met werken bij de diagnose diabetes van hun kind.

De Blikopener

Oplossingen voor de knelpunten op het terrein van diabeteszorg op school zijn alleen succesvol als ze worden ontwikkeld in samenwerking met de betreffende stakeholders in het onderwijs. De stichting nodigt het onderwijsveld uit samen signalen te analyseren, op zoek te gaan naar concrete oplossingen, deze uit te werken en vervolgens te testen. De uitnodiging komt in de vorm van een ‘de Blikopener’, een blik met daarin de analyse van de problematiek, geïllustreerd door verhalen uit de praktijk.

Onhafhankelijk juridisch onderzoek wijst uit dat aansprakelijkheid geen issue meer hoeft te zijn

Uit onderzoek door advocatenkantoor Van Benthem en Keulen blijkt dat scholen simpele maatregelen kunnen nemen om de diabeteszorg goed te regelen. Dat dit bij scholen, directies en besturen veelal niet bekend is blijkt ook uit deze rapportage en uitzending van Editie NL. Ook dient de overheid meer duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheden van scholen en de positie van leerkrachten. 

Petitie overhandigd aan de 2de kamer waarop unaniem een motie is aangenomen op 5 juli

In Den Haag hebben we om structurele oplossingen gevraagd om de diabeteszorg op school goed te regelen. Hoe die dag, voor en achter de schermen, verliep kan je hier zien. Wat er in onze petitie staat, kun je hier lezen. RTLnieuws heeft een achtergrond-reportage en een nieuwsuitzending gemaakt over het hoe en waarom van deze petitie. 

De vragen die er tijdens het Algemeen Overleg Passend Onderwijs op 2 juli zijn gesteld naar aanleiding van onze petitie kun je hier terughoren. Direct resultaat is dat er unaniem een motie is aangenomen op 5 juli. De motie maakt duidelijk: regel dat leerlingen met diabetes krijgen waar ze recht op hebben. Het teleurstellende antwoord hierop volgde in november middels een Kamerbrief van de gezamelijke ministeries van onderwijs en volksgezondheid. Maar goed dat we ook onderstaande vraag al hadden neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens.

Scholen hebben plicht

Moeten scholen ook zorgen voor chronisch zieke kinderen? We hebben op 14 juli het College voor de Rechten van de Mens gevraagd om uitsluitsel te geven of scholen verplicht zijn kinderen met diabetes te begeleiden met behulp van deze adviesaanvraag. Vlak voor het einde van het jaar volgde het advies van het college. Hierin wordt duidelijk dat school zorg aan leerlingen niet zo maar mag weigeren!  In dit blog van onze ambassadeur en advocaat Elsa van de Loo kun je lezen wat ons bezoek in oktober aan het college bij haar los maakte. Lees meer hierover in het krantenartikel van Trouw.

Diabeteszorg is geen gunst, van advies naar beleid

We zijn blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”

Het lobby jaar 2018 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij' hebben we fantastisch af kunnen ronden. We zullen jullie via deze onze social-media kanalen op de hoogte houden van onze follow-up.

Analyse van drempels en oplossingsrichtingen

Diabeteszorg verhalen uit de praktijk

 

Visie van de KinderThuisZorg op Diabeteszorg op school

BNR radio interview met Dr. Henk-Jan Aanstoot

Verslag petitie overhandiging 26 juni

Vragen Paul van Meenen D66 over diabeteszorg, 2de kamer, 2 juli 2018

Rapportage RTLNieuws,  26 juni 2018

RTL Nieuwsuitzending, 26 juni 2018 half 8

Rapport over Aansprakelijkheid Diabeteszorg op school

Uitzending Editie NL op 15 mei 2018

Artikel Editie NL op 15 mei 2018

Strijd voor een zorgeloze schooltijd, Stentor 14 mei 2018

Advies van CRM Diabeteszorg in het onderwijs, december 2018

Diabeteszorg op school een recht of een gunst. Adviesaanvraag aan CRM, 14 juli 2018

"Voor mijn dochter"

Blog van ambassadeur en advocaat Elsa van de Loo

Ook met Diabetes heb je rechten, Trouw 11 juni 2018

Voorpagina nieuws Telegraaf 8 januari 2019

Stentor nieuws nav advies CRM, 8 januari 2019