Lobby zorgeloos met diabetes naar school 2018

Kinderen met diabetes op achterstand in school- en werkcarrière

Wetenschappelijk onderzoek in Zweden heeft aangetoond dat het op jonge leeftijd diabetes krijgen invloed heeft op schoolprestaties en uiteindelijk op inkomen. Het is van belang dat diabeteszorg op school structureel goed geregeld is, zodat achterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Juist daar schort het nog steeds aan, volgens Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school, en daarom is het tijd voor actie. Daarom publiceren we binnenkort 'De Blikopener' met een analyse van de situatie in Nederland en een oproep om aan de slag te gaan met echte oplossingen.

Diabeteszorg is te vrijblijvend

“Goede diabeteszorg op school is te vaak afhankelijk van verschillende factoren. Zoals een enkele goedwillende leerkracht, toeval, inzet van ouders en simpelweg geluk. De inspanning vanuit school wordt gezien als een gunst en ouders voelen zich sterk afhankelijk van de goodwill van school. “ aldus Floor Kaspers, voorzitter van de stichting.

Ook na de invoering van passend onderwijs en de ondertekening van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, lijkt goede diabeteszorg op school nog steeds een vrijwillige aangelegenheid. Dat dit voor ouders de nodige stress op levert, is logisch. Uit onderzoek van Mark de Haas in 2017 waaraan 247 ouders van kinderen met diabetes meededen, blijkt school de grootste stressfactor te zijn. Dit geldt zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs.

Tijd voor een nieuwe aanpak

Dit jaar wil Stichting Zorgeloos met diabetes naar school daar verandering in brengen. De afgelopen twee jaar is de stichting aan de slag gegaan met voorlichting en ondersteuning aan ouders, leerlingen en scholen. Ondanks deze inspanningen heeft er geen structurele verandering plaatsgevonden in het onderwijs. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. In de komende periode gaat Stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de slag met het wegwerken van drempels voor diabeteszorg op school. Dat betekent: meer duidelijkheid over wat ouders van school kunnen verwachten, informatie over arrangementen voor ondersteuning in de klas en praktische handvaten voor beter beleid voor kinderen met diabetes. Lees hier meer over de drempels en onze aanpak.

De Blikopener

Oplossingen voor de knelpunten op het terrein van diabeteszorg op school zijn alleen succesvol als ze worden ontwikkeld in samenwerking met de betreffende stakeholders in het onderwijs. De stichting nodigt het onderwijsveld uit samen signalen te analyseren, op zoek te gaan naar concrete oplossingen, deze uit te werken en vervolgens te testen. De uitnodiging komt in de vorm van een ‘de Blikopener’, een blik met daarin de analyse van de problematiek, geïllustreerd door verhalen uit de praktijk.

Wij gaan in juni naar Den Haag, hoe meer stemmen hoe beter!

Onze succesvolle lobbyervaring uit 2014 heeft ons geleerd, dat we alleen slagen wanneer we allemaal onze stem laten horen. Daarom roepen jullie op om een email te schrijven. We hebben een voorbeeld voor ouders en voor professionals hieronder klaargezet.  Samen maken we hier het verschil! Dus download nu het voorbeeld en mail die naar ons: