anbi logo.png

Onze stichting is sinds juli 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school.

Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.