In november 2018 brachten de ministeries van onderwijs en volksgezondheid een gezamenlijke Kamerbrief uit over zorg in het onderwijs. Maatregel 10 in deze brief verwijst naar de Motie van van Meenen die ingediend werd naar aanleiding van onze petitie

 

Bij maatregel 10 in deze Kamerbrief staat onder andere:

“Het verlenen van medische zorg of jeugdhulp valt niet onder de zorgplicht van scholen in het kader van de Wet passend onderwijs. Scholen zijn niet verplicht om medische handelingen te verzorgen en ook individueel onderwijspersoneel kan niet worden verplicht de handelingen te verrichten.”

 

Uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens blijkt echter dat als een leerling met diabetes hulp nodig heeft, scholen verplicht zijn die zo mogelijk ook te bieden. In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die binnen de mogelijkheden van de school ook te bieden.

 

Wij zijn blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”