kerstkaart 2018 ZMDNS.jpgDe afgelopen twee jaar hebben we 1800 gidsen verspreid in het basis- en voortgezet onderwijs. Hiermee hebben we zowel ouders, leerlingen als scholen praktische handvatten gegeven om met de diabeteszorg op school samen aan de slag te gaan. Het is geweldig om te merken hoeveel scholen dit actief hebben opgepakt, met als resultaat dat er steeds meer leerlingen zorgeloos met diabetes naar school gaan.

Jammer genoeg merken we tegelijkertijd dat het heel kwetsbaar blijft. Er hoeft maar iets te gebeuren; een nieuw leerjaar, andere leerkracht, nieuwe directeur, bestuur of protocol of de zo zorgeloze situatie voor de leerling staat op losse schroeven. Diabeteszorg op school wordt namelijk nog steeds als vrijblijvende zorg gezien.

We hebben daarbij 3 drempels gesignaleerd in het onderwijs;

  • ik durf niet,
  • ik wil niet,
  • ik kan niet.

Samen met de onderwijssector willen we deze drempels verder in kaart brengen, analyseren en zoeken naar structurele oplossingen om deze drempels te slechten. Niet makkelijk? zeker. Ambitieus? absoluut. Nodig? broodnodig!