IMG_4446 kopie.jpg

We hadden unaniem en met volledige overtuiging voor het jaar 2018 onze zinnen gezet op ‘diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij’ en daarbij alles uit de kast gehaald. 

Uiteindelijk vlak voor het einde van 2018, wordt door het baanbrekende advies van het College voor de Rechten van de Mens in duidelijke taal korte metten gemaakt met de vrijblijvendheid. Het College zet helder uiteen dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden.

Achteraf lijkt een lobby met zo’n succesvol einde heel ‘straight forward’. Maar dat was het zeker niet. Reflecterend op het afgelopen jaar vertellen we in ons jaarverslag 2018 waarom we als stichting deze risicovolle koers zijn ingeslagen, wat het mogelijk heeft gemaakt, wat we op onze weg aan verassingen en tegenslagen zijn tegengekomen, wat mislukte, welke fouten we gemaakt hebben en hoe we hier mee gedeald hebben. We doen dit voor ons eigen leerproces en wie weet ook ter inspiratie voor anderen.