eindexamen.jpg

Deze vraag ontvingen wij onlangs van een vader:

"Mijn zoon ontvangt CGM metingen op zijn mobiele telefoon, maar het reglement verbiedt zonder uitzondering het gebruik van telefoons bij examens, juist als het van belang is om de BG goed te reguleren. Hier is nog geen goede oplossing voor gevonden."

Het is nog wat lastig omdat je een mobiel niet af kunt schermen. En geen zicht hebt op het gebruik. Voor schoolexamens mag school zelf bepalen hoe ze het oplossen. Er kan dus een uitzondering gemaakt worden op hun eigen beleid. Advies van ons voor tijdens het schoolexamen is daarom om tijdig met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe dit opgelost kan worden. Mogelijk oplossingen zouden kunnen zijn:

  • telefoon op vliegtuigstand,
  • mobiel aan surveillant te geven met instructie (bij evt meldingen). En dat de mobiel gebracht wordt als leerling de hand opsteekt,
  • transmitter lenen bij diabetes centrum of ziekenhuis voor tijdens de toetsen.

Voor centraal examen kan school het beste overleggen met examenloket

Bovengenoemde vader is inderdaad met dit advies in overleg gegaan met school en hij berichtte ons terug:

"We hebben afgesproken dat mijn zoon zijn toetsen en examens doet in het lokaal van het zorgpunt, waar ook scholieren met bijv. angststoornissen of dyslexie zitten. Hij krijgt standaard 10 minuten extra. De zorgcoordinator surveilleert. Bij een hyper of hypo kan hij dat aangeven en dat wordt op maat een oplossing gezocht. De zorgcoordinator is ermee bekend, of begrijpt, dat een flinke hypo zo 20 minuten tijd kan kosten of dat bij een hyper de concentratie en prestatie verminderd is. Over de mobiel als cgm ontvanger is afgesproken dat de surveillant die bij zich heeft. Bij een alarm of bij handopsteken komt zij naar mijn zoon toe met de telefoon."

Meer tips over voorbereiding op school- en eindexamen vind je hier.