IMG_5331.jpg

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Een groot deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen. Voor ouders is het moeilijk om te achterhalen welke hulp er voor hun kind beschikbaar is. Mede omdat de afgelopen jaren er veel veranderd is in de manier waarop zorg en ondersteuning op school georganiseerd wordt. Kinderen met chronische aandoeningen blijken bovendien nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat dit anders kan door een doe-het-samen gids te ontwikkelen. Deze gids geeft handvatten voor ouders, leerlingen en schoolpersoneel om met elkaar om de tafel te gaan, om door middel van een constructieve dialoog tot een op-maat-gemaakte oplossing te komen. Uit cijfers en feedback blijkt dat deze methode uiterst effectief is. 42% van alle leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs met diabetes heeft op eigen initiatief de gids aangevraagd. Deze succesformule, zowel qua proces als product, willen we opschalen door middel van dit product.

Doelgroepen zijn ouders, scholen en leerlingen met chronische somatische aandoeningen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. De groep is afgebakend omdat we merken dat deze groep van chronisch somatische aandoeningen in al zijn verscheidenheid een aantal vergelijkbare thema’s heeft, namelijk:

  • onvoldoende structurele aandacht,
  • behoefte aan duurzame flexibele aanpassingen gerelateerd aan de ondersteuningsvraag,
  • de doelgroep is onzichtbaar in zijn ondersteuningsvraag in het regulier onderwijs,
  • belastbaarheid is sterk wisselend bij deze chronische aandoeningen
  • de aandoening heeft een vaak onderschatte, directe invloed op het leervermogen door de wisselende belastbaarheid.

Kern is dat een ondersteuningsvraag meer dan voor andere groepen beantwoord moet worden met een maatwerkoplossing met een set individuele afspraken tussen ouders-leerling-school. Daarnaast is het gericht op regulier onderwijs. De doelgroep zit grotendeels in het regulier onderwijs en er zal daar met name veel te winnen zijn aan de zichtbaarheid van de doelgroep in de klas. In dit implementatie project bundelen we de krachten en werken (groepen en organisaties van) ouders van kinderen met een chronische aandoening aan de verbetering van de positie van deze kinderen in het regulier onderwijs. Door gezamenlijk een doe-het-samen gids voor leerlingen met een chronische aandoening te ontwikkelen.

We zijn ondertussen goed op weg met het schrijven. Over ongeveer een maand is het concept van de gids ‘Zorgeloos naar school, met een chronische aandoening’ klaar voor een externe feedback ronde.

Ben of ken je een leerling met een chronische aandoening, een ouder of leerkracht en wil je ons helpen de gids nog gebruikersvriendelijker te maken? Stuur dan een mail naar info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.

Je kan de ontwikkelingen ook volgen op Facebook.