Dat dit belangrijk is blijkt uit dit oordeel dat het College voor de Rechten van de Mens vorige maand gaf. De moeder van een leerling met diabetes stelde dat de school ten onrechte geen aanpassingen voor haar dochter had gemaakt, zoals extra begeleiding, verlenging van de toetstijd of de mogelijkheid om toetsen op een later moment te maken als haar glucosewaarden niet goed waren. Maar volgens de school is nooit om doeltreffende aanpassingen gevraagd en wisten zij niet dat de leerling aanpassingen nodig had. Dit kon de school voldoende aantonen.

Alleen als ouders op tijd bij de juiste persoon op school duidelijk aangeven wat hun kind met diabetes op school nodig heeft om goed te leren en meer specifiek te presteren tijdens een toets, kan je van school verwachten dat zij doeltreffende aanpassingen te maken. Als de ouders dit niet doen, is het voor school niet vanzelfsprekend welke aanpassingen er moeten worden gedaan voor een leerling met diabetes.

Wij adviseren dan ook op tijd hier met school over in gesprek te gaan. En zorg dat het een en ander schriftelijk wordt vast gelegd.