IMG_4446 kopie.jpg

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School overhandigt dinsdag 26 juni een petitie aan de Tweede Kamerleden van de commissie onderwijs. De stichting wil dat de zorg aan kinderen met diabetes type 1 op school beter geregeld wordt. Nu is die nog veel te vrijblijvend.

Dat vinden ook de ruim driehonderd ouders, zorgverleners, het Diabetesfonds en andere betrokken organisaties, die de petitie van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School tekenden. De stichting probeert sinds 2016 de diabeteszorg voor kinderen op basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren met onder meer voorlichting en ondersteuning van ouders en scholen.

Met de petitie vraagt de stichting aan de Tweede Kamer structurele oplossingen te bedenken, zodat ouders en kinderen niet langer afhankelijk zijn van de goodwill van scholen. Zo moet er onder meer duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden van scholen en de positie van leerkrachten.

 

Niet vanzelfsprekend

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam geen insuline meer maakt. Kinderen met deze chronische ziekte moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde meten en insuline toedienen via pomp of pen. Daar hebben ze -afhankelijk van hun leeftijd- in meer of mindere mate hulp bij nodig. Ook na de invoering van passend onderwijs is die ondersteuning op school niet vanzelfsprekend. 

 

Geen landelijke afspraken

“Het hangt nog te vaak af van verschillende factoren. Zoals een enkele goedwillende leerkracht, toeval, inzet van ouders en simpelweg geluk”, zegt Floor Kaspers, voorzitter van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. “Het is lang niet altijd zo dat scholen niet kunnen. Vaak durven of willen ze domweg niet. Dat komt ook omdat er geen duidelijke landelijke afspraken zijn over wie er precies verantwoordelijk is voor de zorg op school.”

 

Bron van stress

Een grote bron van stress voor de ouders en hun kinderen, wijst de praktijk uit. Een derde van de ouders ziet zich zelfs genoodzaakt te stoppen of minderen met werken, omdat er een te groot beroep op hen gedaan wordt vanuit school. “Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de effecten van de diabetes op het leervermogen”, meent Kaspers. Een goede diabeteszorg helpt ook achterstand te voorkomen op school. 

 

Hoe het er voor en achter de schermen aan toe ging op de dag van petitie overhandiging kan je hier zien.

De tekst van de petitie kan je hier lezen.