Onze gids voor het voortgezet onderwijs is klaar. Ben of ken je een leerling met diabetes in het voortgezet onderwijs? Reserveer dan nu jouw gratis exemplaar. Dit doe je heel eenvoudig door een mail te sturen naar: info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.

Vermeld daarbij:

  • dat je een VO gids wil reserveren,
  • je post adres.

De gids komt dan zo snel mogelijk naar je toe.

Verzoeken uit België

We krijgen steeds meer verzoeken vanuit België voor de gids. Hoewel we de gids ook gratis in België kunnen aanbieden, dankzij onze sponsoren, zien we ons genoodzakt de extra portokosten (9,31 euro) wel in rekening te brengen. We sturen de gids naar je op zodra de portkosten op onze rekening staan (bankrekening IBAN NL25 TRIO 0391097865 tav Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School onder vermelding portokosten VO gids naar Belgie en je postadres).

Doneer

We zijn als stichting geheel afhankelijk van sponsoring en giften. We zouden het erg op prijs stellen als je de kostprijs (10 euro) van de gids aan ons zou willen doneren. Zodat we onze gidsen kunnen blijven verspreiden voor alle kinderen en jongeren met diabetes. Doneer nu éénmalig heel handig via ideal.