tim blog 3.jpg

Net voor de kerstvakantie 2018 zaten we weer samen met de diabetesverpleegkundige op school. Ditmaal om de directrice en iemand van de administratie te autoriseren, zodat ze in de toekomst (als Tim er ook aan toe is) insuline kunnen toedienen/spuiten.

Tijdens dit gesprek kwam ook naar voren dat het belangrijk is dat we een goed waterdicht schema met elkaar moeten maken. Want als bijvoorbeeld de directrice heeft toegezegd iedere maandag te spuiten...moet ze er ook echt zijn om 12 uur, en dan dus geen afspraken hebben staan! Maar goed, eerst genieten van de kerstvakantie en dan gaan we daarna langzaam alles verder oppakken en inplannen was het doel. Tot dat we in de vakantie een mail kregen van school met daarin de mededeling dat de directrice na de vakantie niet zou terug keren op onze school, en dat er tijdelijk een interim zou komen tot het einde van het schooljaar! Dit was wel even een kleine domper op onze voortvarende gesprekken...

Direct na de vakantie maar weer een gesprek aangevraagd met de interim. Weer duidelijk uitgelegd wat diabetes was, en wat Tim aan zorg nodig heeft. Gelukkig kon hij ons wel vertellen dat bij de laatste BHV-cursus een uitgebreide uitleg over Diabetes was gegeven. Dit had de vorige Directrice nog voor haar vertrek geregeld. Dus alle leerkrachten waren nog meer op de hoogte wat diabetes allemaal met je kan doen. Verder vertelde hij ook dat er vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe directrice was aangesteld, en persoonlijk zou hij haar al wat informatie geven over Tim.

Samen zijn we tot het besluit gekomen dat we alles even zouden laten rusten, en dat we in het nieuwe schooljaar de boel weer verder gaan oppakken. Hopelijk is Tim er dan ook aan toe dat niet alleen papa, mama of oma hem prikt, maar dat een ander dat ook prima kan...

Met de intern-begeleidster heb ik afgesproken dat we ook eens gaan kijken of we voor Tim een groeidocument kunnen gaan aanmaken. Dit is nodig voor het samenwerkingsverband mochten we daar gebruik van willen maken. Weer genoeg op de planning staan voor het nieuwe schooljaar dus...

Tim is in de zomervakantie jarig, en gaat daarna naar groep 2. Gelukkig dus nog een jaar bij dezelfde juffen, die ook allebei samen met ons geweldig gegroeid zijn in de kennis van diabetes! Grootste verschil voor Tim in het nieuwe schooljaar zal zijn.... is dat hij ( eindelijk) 5 jaar zal zijn. 

 

Dit is het derde blog van Esther Prins, die dit jaar regelmatig zal bloggen over hoe zij stapje voor stapje samen met school voor haar 4-jarige zoon Tim aan een diabetesvriendelijke basisschool werkt. Haar eerste blog vind je hier en vervolgens haar tweede hier. Haar instagram: @timlifewithdiabetic

Wil je zelf je basis- of middelbare school diabetesvriendelijk(er) maken kijk dan hier.