Afhankelijk van wat je kind al zelf kan, wat de leerkracht wil/kan en hoe je er zelf in staat als ouder hier een aantal tips van andere ouders:

1. Vooraf foto maken van de lijst met eten dat gemaakt gaat worden. Overal de koolhydraten van uitrekenen/schatten en erachter opschrijven.

2. Voor het eten meten en spuiten/bolussen wat je kind minimaal sowieso aan KH gaat eten en drinken.

3. Je kind, de leerkracht of een hulpouder laten turven op de lijst wat hij/zij eet en drinkt.

4. Achteraf meten en het totaal aantal koolhydraten optellen en als het nodig is bijbolussen/spuiten.

Natuurlijk zijn er allemaal varianten op het bovenstaande lijstje mogelijk. Zoek naar wat het beste past bij je kind, de leerkracht en jij als ouder.

Alvast veel voorpret!