CBF erkenningspaspoort.jpg
 

Sinds 2017 zijn we als stichting al een erkend goed doel. Wat nieuw is, is dat ons CBF-Erkenningspaspoort op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie toont. 

Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het Toezichthouder Goede Doelen (CBF) gevalideerd.