Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Nieuws

Apr 3, 2019, 3:49 PM
aan de slag om samen te werken aan een diabetesvriendelijke school voor leerling, ouder en school
Apr 3, 2019, 2:25 PM
Deze gids geeft handvatten voor leerlingen met een chronische aandoeningen, hun ouders en schoolpersoneel in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Om met elkaar om de tafel te gaan en door middel van een constructieve dialoog tot een op-maat-gemaakte oplossing te komen.
Mar 15, 2019, 10:14 AM
Ons jaarverslag 2018 is een reflectie op onze lobby Diabeteszorg op school de vrijblijvendheid voorbij
Feb 28, 2019, 2:14 PM
Nieuw: het erkenningspaspoort van het CBF dat transparantie in 1 oogopslag geeft
Jan 24, 2019, 11:49 AM
Wij vragen de commissie OCW opnieuw om te zorgen voor duidelijkheid over diabeteszorg in het onderwijs. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedere ouder opnieuw de strijd aan moet gaan om te krijgen waar hun kind recht op heeft: een passende onderwijsplek met doeltreffende aanpassingen in de klas.
Jan 7, 2019, 5:38 PM
In november brachten de ministeries van onderwijs en volksgezondheid een gezamenlijke brief uit over zorg in het onderwijs. Maatregel 10 in deze brief verwijst naar de Motie van van Meenendie ingediend werd naar aanleiding van onze petitie. 
Jan 7, 2019, 5:17 PM
Scholen mogen zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren. Dat blijkt uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens. 
Nov 1, 2018, 3:56 PM
Blog geschreven door onze ambassadeur en advocaat Elsa van de Loo naar aanleiding van ons bezoek aan het College voor de Rechten van de Mens in oktober dit jaar.