Jouw kind met diabetes op de basisschool

Jouw kind met diabetes op de basisschool

 

Tips voor een zorgeloos schoolreisje of schoolkamp

 

Ga op tijd het gesprek aan is ons advies.

Ga met elkaar om de tafel om te inventarisen wat er nodig is. Leg als ouder daarbij uit wat je kind allemaal zelf kan en wat hij/zij nodig heeft om goed voor zijn/haar diabetes te zorgen tijdens de schoolreis. En kijk dan hoe je dit samen kunt regelen.

Wees open waar je tegenop ziet als ouder en stel de vraag ook aan school. Kijk daarbij naar wat je voor elkaar kan betekenen voor en tijdens de reis. Soms kan dat bijvoorbeeld prima via een diabetesbuddy/vriend(in) bijvoorbeeld, die dan in hetzelfde groepje mag of op dezelfde kamer kan slapen. Bovendien kan je op afstand als ouder via telefoon/app ook een flinke vinger aan de pols houden of met de leekracht of met de leerling zelf.

Afgelopen jaren heeft de stichting herhaaldelijk ouders geholpen die te horen kregen dat hun kind niet mee mocht vanwege diabetes. Dat mag de school niet zomaar zo stellen. Een leerling heeft bij de wet recht om aan alle onderdelen van het curriculum mee te doen en daar hoort ook een schoolreisje of schoolkamp bij.

Tegelijkertijd is het dan wel belangrijk dat school op tijd weet waar rekening mee gehouden moet worden, ervan verzekerd zijn dat alle benodigde diabetesspullen mee zijn en er duidelijke afspraken liggen. 

Het is de gezamenlijke verantwoording van ouder én school om dit mogelijk te maken. Kom je er samen niet uit? Laat het ons weten.