Informatie over diabetes op school voor ouders

Informatie voor ouders

Tips voor sport en spel

 

Tijdens sporten en spelen (buitenspelen, schoolgym en sportdag) is er minder insuline nodig om suiker naar de cellen te transporteren. Hierdoor is er een grotere kans op lage bloedglucose, en dus op een hypo. Het is daarom belangrijk om de gymleerkracht ook voor te lichten over diabetes en het effect van bewegen op de bloedglucoseswaarden. Vraag tijdens het gesprek of er reserve dextro in de EHBO doos van de gymzaal gelegd kan worden.

Lage bloedglucose opvangen voor, tijdens of na het sporten:

·      bij gebruik van insulinepomp: de insulinetoevoer verminderen voor of tijdens het sporten, of de insulinepomp afkoppelen,

·      bij gebruik van insulinepen: vooraf of achteraf minder spuiten dan gebruikelijk,

·      voor- en/of achteraf iets extra’s eten met koolhydraten, zoals bijvoorbeeld een (knijp)fruitje

 

Daarbij hangt van de leeftijd van je kind af wie wat doet.

Bij een jong kind is het handig wanneer de leerkracht:

  • de lage bloedglucosewaarden zoveel mogelijk voorkomt en opvangt
  • de leerbloedglucose in de gaten houdt, voor en na gymmen en het liefst ook tijdens. Dat laatste is het makkelijkst via een sensor al dan niet met app, zodat de leerkracht van een afstandje in de gaten kan houden en pas inspringt op het moment dat het nodig is.
  • de leerkracht dextro/sap/eten/drinken/meter meeneemt naar de plek waar er gesport of gespeeld wordt en de spullen binnen handbereik houdt.

Bij een wat ouder kind is het handig wanneer de leerkracht:

  • de leerling herinnert aan het meenemen van de diabetesspullen naar het gymlokaal of sportveld
  • de leerling goed in de gaten houdt tijdens het sporten en alert is op hypo of hyper signalen
  • de leerling herinnert aan het voor- en/of achteraf controleren van de bloedglucosewaarden
  • meedenkt met de leerling in het voorkomen of opvangen van lage bloedglucosewaarden.

Het is zaak om bovenstaande punten goed met de (gym)leerkracht af te stemmen en hier duidelijke afspraken over te maken.