Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Over ons

Over ons

Zorgeloos met diabetes naar school begon in 2014 als een droom van een enkele moeder. Dit groeide in een jaar tijd uit tot een krachtig en breedgedragen lobby, waardoor eind 2015 de mogelijkheden voor school en ouders om verantwoord invulling te geven aan diabeteszorg op school verruimd zijn.

Met de start van deze stichting in december 2015, wordt verder gewerkt aan de volgende stap: informeren en implementeren van de mogelijkheden. Dit doen we door scholen, leerlingen en ouders te informeren en adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas. Vanuit gedegen onderzoek, praktijkervaringen en binnen een passend wettelijk kader. In 2016 hebben we ons in eerste instantie alleen op het basisonderwijs gericht. Vervolgens is daar in 2017 het voortgezet onderwijs bijgekomen.

Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor kinderen met diabetes is dat in de praktijk steeds niet vanzelfsprekend. Vandaar dat 2018 weer in het teken van lobby stond, onder het motto: 'Diabeteszorg op school' de vrijblijvendheid voorbij". Dat diabeteszorg op school geen gunst maar een recht is, blijk uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens dat begin 2019 uitgebracht werd. 

De afgelopen jaren is de basis gelegd voor een krachtig en breed netwerk. Aan de ene kant werken we zoveel mogelijk samen met strategische partners in het diabetes- en onderwijsveld. Aan de andere kant is door innovatief gebruik van social media een actieve community van gebruikers en supporters gecreëerd die de stichting dagelijks voedt en inspireert. Dit maakt het mogelijk dat de stichting zelf met een klein en slagvaardig team gelijk grote stappen kan zetten en snel resultaat kan boeken.

Het doel is dat alle kinderen met diabetes zorgeloos naar school kunnen gaan.