Ellen Keesmeekers-Stouten

Ik ben Ellen [35], samen met Ramond en Saar (2010) woon ik in Sittard. Toen Saar in april 2015 Diabetes type 1 kreeg, was dat voor ons een enorme schok. Gelukkig was school vanaf dag één bijzonder behulpzaam en hebben we de zorg voor Saar op school goed kunnen vormgeven.

Al gauw ontdekte ik dat de afstemming met school lang niet bij alle jonge kinderen met diabetes optimaal verloopt. Voor mij motivatie om me in te zetten als ambassadeur voor Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Ik werk sinds 2005 in het onderwijs en ben daardoor goed op de hoogte van het reilen en zeilen in een basisschool. Als Intern Begeleider jonge kind (0-7) in een Integraal Kindcentrum werk ik samen met leerkrachten en pedagogisch medewerkers aan een optimale afstemming van op de behoeften van elk kind.

Sinds de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd, is de taakstelling van scholen met betrekking tot speciale onderwijszorg veranderd. Voor ouders is het soms moeilijk om de zorg voor hun kind over te dragen aan school, zeker wanneer het kind een specifieke behoefte heeft zoals in de situatie van een kind met diabetes. Scholen hebben niet altijd ervaring met diabetes, en kunnen ook onzeker zijn over het ondersteunen van de leerling met diabetes. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd kansen te vinden zijn om gedeelde zorg mogelijk te maken. Je mag me altijd mailen via ellen@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl voor overleg of advies.

Hartelijke groet,

Ellen