Bestel onze diabetesgids

Bestel jouw diabetesgids vandaag nog!

Naast de digitale hulpmiddelen op deze website hebben wij de informatie ook in gedrukte vorm beschikbaar. Zowel voor kinderen / leerlingen in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Ben of ken je een leerling met diabetes in het basis- of voortgezet onderwijs? Bestel dan nu jouw gratis exemplaar. Dit doe je heel eenvoudig door een mail te sturen naar: info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl en vermeld daarbij:

  • of je een Basisonderwijs of  Voortgezet onderwijs gids wilt bestellen
  • of je de gids bestelt als ouder, leerling of (onderwijs) professional,
  • en je post adres.

De gids komt dan zo snel mogelijk naar je toe.

Verzoeken om meerdere exemplaren

Regelmatig ontvangen we verzoeken om meerdere exemplaren van de gids als geheel of van bepaalde onderdelen zoals, het persoonlijk diabeteszorgplan, de diabetespas of brochures voor alle leerkrachten. Jammer genoeg kunnen we aan die vraag niet kosteloos voldoen.

Er zijn drie mogelijkheden.

  1. Je kan alle onderdelen van beide gidsen van deze site downloaden en digitaal verspreiden, of kopiëren en daarna verspreiden.
  2. We kunnen je alleen meerdere gedrukte exemplaren van de gids in zijn geheel in blik versturen als je de productie (per gids in blik 10,00 euro) en portokosten betaalt. 
  3. Daarnaast kan je het Diabeteszorgplan (basisschool) en de Diabetespas (voortgezet onderwijs) los bestellen voor 2,50 euro per stuk inclusief verzendkosten.

Verzoeken uit België

We krijgen steeds meer verzoeken vanuit België voor de gids. Hoewel we de gids ook gratis in België kunnen aanbieden, dankzij onze sponsoren, zien we ons genoodzaakt de extra portokosten (9,80 euro) wel in rekening te brengen. We sturen de gids naar je op zodra de portokosten op onze rekening staan (bankrekening IBAN NL25 TRIO 0391097865 tav Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School onder vermelding portokosten VO gids naar Belgie en je postadres).

Doneer

We zijn als stichting geheel afhankelijk van sponsoring en giften. We zouden het erg op prijs stellen als je de kostprijs (10 euro) van de gids aan ons zou willen doneren. Zodat we onze gidsen kunnen blijven verspreiden voor alle kinderen en jongeren met diabetes. Doneer nu éénmalig heel handig via ideal.

Bestel een cool pennenblik én steun tegelijkertijd de stichting

pennenblikken in het grasDit pennenblik hebben we speciaal laten ontwerpen om iemand op school te bedanken. Je kan het bijvoorbeeld geven aan je juf, meester, mentor, conciërge, docent of beste diabetesbuddy op school als dank. Je bestelt het pennenblik door:

  • een mail te sturen naar: info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl waarin je vermeldt of je een basisonderwijs of voortgezet onderwijs pennenblik wil en je post adres,
  • en door ¢14,50 per pennenblik over te maken (dit is inclusief verzendkosten) op IBAN NL25 TRIO 0391097865 tav Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School onder vermelding pennenblik.