Scholen hebben plicht

Het lobby jaar 2018 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij' hebben we fantastisch af kunnen ronden. Vlak voor het einde van het jaar kwam het advies van het college. Hierin wordt duidelijk dat school zorg aan leerlingen niet zo maar mag weigeren!  We hadden namelijk eerder het College voor de Rechten van de Mens gevraagd om uitsluitsel te geven of scholen verplicht zijn kinderen met diabetes te begeleiden met behulp van deze adviesaanvraag.  In dit blog van onze ambassadeur en advocaat Elsa van de Loo kun je lezen wat ons bezoek in oktober aan het college bij haar los maakte. Lees meer hierover in het krantenartikel van Trouw.

Diabeteszorg is geen gunst, van advies naar beleid en uitvoering

We zijn blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”

Hier gaan we in 2019 actief mee aan de slag. Dat betekent: meer duidelijkheid over wat ouders van school kunnen verwachten, informatie over arrangementen voor ondersteuning in de klas en praktische handvaten voor beter beleid voor kinderen met diabetes. 

Oplossingen voor de knelpunten op het terrein van diabeteszorg op school zijn alleen succesvol als ze worden ontwikkeld in samenwerking met de betreffende stakeholders in het onderwijs. De stichting nodigt het onderwijsveld uit samen te werken aan concrete oplossingen en deze vervolgens te testen.

Onhafhankelijk juridisch onderzoek wijst uit dat aansprakelijkheid geen issue meer hoeft te zijn

Uit onderzoek door advocatenkantoor Van Benthem en Keulen blijkt dat scholen simpele maatregelen kunnen nemen om de diabeteszorg goed te regelen. Dat dit bij scholen, directies en besturen veelal niet bekend is blijkt ook uit deze rapportage en uitzending van Editie NL. Het avies van het College geeft ook aan dat angst voor aansprakelijkheid geen reden mag zijn om diabeteszorg te weigeren.

Diabeteszorg was te vrijblijvend

“Goede diabeteszorg op school is te vaak afhankelijk van verschillende factoren. Zoals een enkele goedwillende leerkracht, toeval, inzet van ouders en simpelweg geluk. De inspanning vanuit school wordt gezien als een gunst en ouders voelen zich sterk afhankelijk van de goodwill van school. “ aldus Floor Kaspers, voorzitter van de stichting.

Ook na de invoering van passend onderwijs en de ondertekening van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, lijkt goede diabeteszorg op school nog steeds een vrijwillige aangelegenheid. Dat dit voor ouders de nodige stress op levert, is logisch. In onze ‘de Blikopener’, een blik met daarin twee boekjes over de analyse van de problematiek, geïllustreerd door verhalen uit de praktijk worden de huidige drempels in het onderwijs beschreven. 

Advies van het College 'Diabeteszorg in het onderwijs, december 2018'

Onafhankelijk Rapport 'Aansprakelijkheid Diabeteszorg op school'

Analyse van drempels en oplossingsrichtingen

Diabeteszorg verhalen uit de praktijk

Diabeteszorg op school een recht of een gunst. Adviesaanvraag aan het college, 14 juli 2018

Voorpagina nieuws Telegraaf 8 januari 2019

Stentor nieuws nav advies CRM, 8 januari 2019

Ook met Diabetes heb je rechten, Trouw 11 juni 2018

Rapportage RTLNieuws,  26 juni 2018

RTL Nieuwsuitzending, 26 juni 2018 half 8

Artikel Editie NL op 15 mei 2018

Uitzending Editie NL op 15 mei 2018

Verslag petitie overhandiging 26 juni

Vragen Paul van Meenen D66 over diabeteszorg, 2de kamer, 2 juli 2018

Strijd voor een zorgeloze schooltijd, Stentor 14 mei 2018

"Voor mijn dochter"

Blog van ambassadeur en advocaat Elsa van de Loo

 

Visie van de KinderThuisZorg op Diabeteszorg op school

BNR radio interview met Dr. Henk-Jan Aanstoot