Mijn leerling heeft diabetes

Wel of geen glucagon

Wel of geen glucagen op school?
 
Algemeen advies 112 bellen

In de meeste gevallen wordt geadviseerd om op school te kiezen voor het bellen van 112 en daarna de ouders bij bewusteloosheid. Bijna alle scholen in Nederland zijn per ambulance snel te bereiken met bekwaam personeel en Glucagen aan boord.

Kies je er als ouder samen met school toch voor om een ook Glucagen op school te bewaren en/of toe te dienen door het personeel dan is het belangrijk dit goed voor te bereiden en up-to-date te houden. Zie toelichting hieronder.

 
Glucagen op school

Helder protocol met goede afspraken

Op een school is een helder protocol belangrijk. een voorbeeld kan zijn:

1. 112 bellen

2. pomp stoppen of lostrekken

3. glucagonspuit zetten (indien mogelijk)

4. ouders informeren

 

Afspraken over

1. waar wordt de glucagon bewaard

2. wie wordt bekwaam gemaakt, wie is de back-up

3. ouder zorgt dat Glucagon niet verloopt en vervangen wordt na gebruik

 

Instructie

Je kan ervoor kiezen de glucagon handeling uit te leggen en in te oefenen als onderdeel van de diabetesinstructie (er zijn witte ‘nep’/ oefen- glucagonspuiten, maar je kunt er ook een nemen die over de datum is) en er zijn mooie filmpjes van op youtube). Zeker omdat je voor basisschoolkinderen maar een halve glucagon moet zetten is het belangrijk je even te verdiepen.

Noodkaart

School heeft voor alle kinderen met een medische uitdaging een noodkaart gemaakt. Hierop staat een foto van het kind en een korte versie van het handelingsprotocol. Ook staan er telefoonnummers van ziekenhuis en ouders op, en staat erbij wie van het personeel op de hoogte is.

De kaart steekt voorin de groepsklapper en in het ontruimingspakket van de school.

 

Samenvatting

Kortom, stem goed af met school waar ze zich prettig bij voelen, en wat de minimale levensreddende maatregel is. Zet dit in een duidelijk protocol, zorg dat iedereen hiervan op de hoogte is en houd het actueel.