Wat doet de stichting zorgeloos met diabetes naar school

Verantwoording

Verantwoording

De verantwoording op deze pagina beslaat alleen aan de periode dat de stichting 'Zorgeloos met Diabetes naar School' heette. In november 2019 hebben we een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam 'Zorgeloos naar school' gekoppeld aan deze website

Goed Doel Keurmerk

Met trots dragen we sinds juli 2017 het keurmerk Goed Doel, een erkenning Toezichthouder Goede Doelen (CBF). 

CBF-ERKEND.png

Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij daadwerkelijk bijdragen aan onze missie zorgeloos met diabetes naar school, zorgvuldig omgaan met iedere euro en jaarlijks verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. 

Transparantie in één oogopslag
Ons CBF-Erkenningspaspoort 2018 toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

ANBI status

ANBIlogo.pngOnze stichting is in dezelfde maand door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school.

Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Terugblik op 2018

Ons jaarverslag 2018 is een reflectie op ons meest spannende jaar tot nu toe. Dit jaar stond namelijk in het teken van de lobby 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij'. Naast het jaarverslag is er een korte filmische terugblik op dit uitdagende en uiteindelijk zo succesvolle jaar. de jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie.

Beleidsplan 2017-2020 en onze statuten.

Ons beleidsplan 2017-2020 is hier in te zien. Onze statuten zijn hier te lezen.

Jaarverslag 2017

VO op de kaart gezet.jpgHet maken van ons jaarverslag 2017 bleek een feestje.  Om eens op een rijtje te zetten wat er vorig jaar allemaal aan werk verzet is door ons kleine maar unieke team en wat we daarmee bereikt hebben. Beleef het mee in dit filmpje. De jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie.

Jaarverslag 2016

We hebben een fantastisch eerste jaar als stichting achter de rug waarvan we de resultaten graag met je willen delen. Samengevat in woord en beeld in ons jaarverslag 2016, met de resultaten van 2016 en onze ambities voor 2017.

Wil je onze volledige jaarrekening inzien? Stuur dan een mail naar mailto:info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.