Mijn leerling heeft diabetes

Informatie voor scholen

Als een kind diabetes heeft en naar school gaat, is het belangrijk om de diabeteszorg op school goed te regelen. Zowel voor scholen als voor ouders kan dit een spannend moment zijn. Scholen kunnen onzeker zijn over hoe ze hiermee om moeten gaan. Ouders van hun kant voelen zich vaak bezorgd om hun kind met diabetes op school achter te laten. Daarom hebben we zowel voor school, als voor ouder en leerling concrete handvatten ontwikkeld om samen diabeteszorg op school goed te regelen. Maak hieronder je keuze, dan vind je de hulpmiddelen voor school onderverdeeld in het basis- en voortgezet onderwijs.

Een leerling met diabetes in de klas op de basisschool