Mijn leerling heeft diabetes

Diabetesvriendelijk ondersteunend personeel

Ondersteunend personeel is er voor ondersteuning van zowel de mentor, de leerling als de ouder door extra handen, kennis of kunde in te zetten. Dat kan op heel veel verschillende manieren. De zorgcoördinator, de concièrge, de begeleider passend onderwijs of bijvoorbeeld de BHV-er kunnen allemaal een rol spelen in de ondersteuning .

Kijk en luister naar Noah of Dejan, hoe zij met samen hun mentor en ondersteunend personee hun school diabetesvriendelijk(er) hebben gemaakt.