Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Diabetesvriendelijk ondersteunend personeel

Ondersteunend personeel is er voor ondersteuning van zowel de leerkracht, ouder of leerling door extra handen, kennis of kunde in te zetten. Dat kan op heel veel verschillende manieren. De intern-beleider, de concierge, een klassenassistent, een zorgondersteuner of bijvoorbeeld de BHV-er kunnen allemaal een rol spelen in de ondersteuning .

Kijk bij onze praktijkvoorbeelden naar de verschillende passend bij elke school, hoe ondersteunend personeel ingezet kan worden om met elkaar de school diabetesvriendelijk(er) te maken.