Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Diabetesvriendelijke schoolbestuur

Het schoolbestuur speelt een faciliterende rol, dat zorgt dat de randvoorwaarden voor een diabetesvriendelijke school in de klas, op school en op papier op orde zijn. Hiervoor hebben we een handreiking diabetesvriendelijk schoolbeleid en een stappenplan zorg opgesteld. De handreiking is een concept versies, we horen graag jullie feedback.