diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs

Diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs

diabetesvriendelijk VO driehoek.png

Wat is diabetesvriendelijke voortgezet onderwijs?

Op een diabetesvriendelijke voorgezet onderwijs school kan een leerling zich voluit ontwikkelen en voelt hij zich, samen met zijn ouders en schoolteam welkom, veilig en gedragen vanuit wederzijdse betrokkenheid, begrip, bereidheid en bekaamheid.

Wat levert diabetesvriendelijk voortgezet onderwijs op?

  • de leerling kan elke dag zorgeloos naar school, zich volop en veilig ontwikkelen
  • de ouder kan zijn kind gedurende de hele schoolloopbaan zorgeloos naar school laten gaan
  • de mentor is bekwaam, voelt zich gedragen door directie, beleid en en ondersteunend personeel
  • de betreffende leerkrachten hebben kennis en begrip om een leerling met diabetes in hun klas te faciliteren
  • de schooldirectie heeft kennis van zaken, weet goede duurzame zorg te regelen en te financieren, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband.

Hoe ziet een diabetesvriendelijke voortgezet onderwijs school eruit in de praktijk uit?

Hieronder een variatie van voorbeelden van hoe een diabetesvriendelijk school eruit kan zien. En wat dit betekent voor leerling, ouder, leerkracht, mentor, conciërge of schooldirecteur.