Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Diabetesvriendelijke basisschool

diabetesvriendelijke basisschool.jpg

 

 

Wat is een diabetesvriendelijke basisschool?

Op een diabetesvriendelijke basisschool kan een leerling zich voluit ontwikkelen en voelt hij zich, samen met zijn ouders en schoolteam welkom, veilig en gedragen vanuit wederzijdse betrokkenheid, begrip, bereidheid en bekaamheid.

Wat levert een diabetesvriendelijke basisschool op?

  • de leerling kan elke dag zorgeloos naar school, zich volop en veilig ontwikkelen,
  • de ouder kan zijn kind gedurende de hele schoolloopbaan zorgeloos achterlaten op school,
  • het schoolteam is bekwaam, voelt zich gedragen door directie en beleid,
  • de schooldirectie heeft kennis van zaken, weet goede duurzame zorg te regelen en te financieren, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband.

Hoe ziet een diabetesvriendelijke basisschool eruit in de praktijk uit?

Hieronder een variatie van voorbeelden van hoe een diabetesvriendelijk school eruit kan zien. En wat dit betekent voor leerling, ouder, leerkracht, intern-begeleider, conciërge of schooldirecteur.