Informatie voor scholen

Informatie voor scholen

Wat als je samen vastloopt?

het gaat niet goed met kind op school_Infographic_OO.pngHieronder vind je een aantal instanties waar je beroep op kan doen als je er samen niet meer uitkomt. Soms is het lastig om te weten bij welke instantie je het beste aan kan kloppen met je probleem. Waarschijnlijk helpt deze wegwijzer je dan.

Onze ambassadeurs

Afhankelijk van wat voor soort vraag je hebt, kun je contact op nemen met een van onze ambassadeurs. Zij hebben allemaal ervaring met het regelen van de juiste diabeteszorg van kinderen op de lagere school. Zij kunnen je heel praktisch informeren en adviseren over de opties en mogelijkheden om samen met de ouders en het kind de benodigde diabeteszorg zo goed mogelijk te organiseren.

Jouw eigen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

In het ondersteuningsplan legt jouw samenwerkingsverband die afspraken vast die moeten zorgen dat alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Daarnaast legt het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan vast hoe leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Zo zijn er voorbeelden waar met financiële hulp van het samenwerkingsverband een klassen-assistent is aangetrokken om de diabeteszorg voor een of meerdere leerlingen goed geregeld te krijgen. Meer informatie is te vinden op de landelijke website passend onderwijs.

Ziezon

Ziezon staat voor het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs, waar 120 consulenten onderwijsondersteuning ziek leerlingen (OZL) deel van uitmaken. Zij helpen te voorkomen dat zieke leerlingen achterstand oplopen op school door ziekteverzuim. Zo kan een consulent OZL in overleg met school tot een aangepast lesprogramma komen voor de leerling of de lessen afstemmen op de situatie van de leerling. Zij werken vanuit onderwijsadviesbureaus en vanuit educatieve voorzieningen die verbonden zijn aan de universitair medische centra. Op de website van Ziezon vind je de consulent OZL bij jou in de buurt. Je kunt zelf in overleg met de ouders om informatie en tijdelijke kosteloze ondersteuning vragen als je denkt dat je leerling door ziekte een te groot gedeelte van het lesprogramma gaat missen.

Ouders & Onderwijs

Ouders en Onderwijs is hét algemene informatiepunt voor ouders. Ze zijn de verbinder en ondersteuner van ouders rondom het onderwijs. Door de vele relevante wet- en regelgeving in het onderwijs hebben ouders vragen over wat hun mogelijkheden, rechten of plichten zijn in bepaalde situaties. Ouders & Onderwijs biedt een landelijk informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs of de school van hun kind, terecht kunnen. Het informatiepunt is bereikbaar via 088-6050101, vraag@oudersonderwijs.nl.

(Kinder) Thuiszorg

Je kunt thuiszorg inschakelen voor het toedienen van insuline op vaste tijden indien dit problemen geeft op school. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgverzekering. Er bestaan ook Specialistische Kinderverpleegkundige Thuiszorg en Kinderthuiszorgteams. Deze volgende twee brancheorganisaties geven een overzicht van alle aangesloten kinderthuisorganisaties organisaties; BMKT en VGVK.

Onderwijszorgconsulenten

Vanaf het voorjaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uit komen.

Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens toets en adviseert aan de gelijkebehandelingswetten zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Veel van de aanpassingen die er gemaakt moeten worden voor de diabeteszorg vallen onder deze wet. Je kunt bij het College dagelijks tijdens een telefonisch spreekuur terecht voor praktische vragen over aanpassingen voor een leerling met een beperking. Ook kun je schoolbeleid laten toetsen of deze in lijn is met de wetgeving.